Olimpiada e Ekonomiksit

Njohuri ekonomike dhe financiare për brezin e ardhshëm!

Çfarë është Olimpiada e Ekonomiksit?

Shumë pak sisteme arsimore e njohin ndikimin e fuqishëm gjatë gjithë jetës që një edukim i hershëm në ekonomiks dhe financë mund të ketë në jetën e përditshme të secilit. Olimpiada e Ekonomiksit lindi si ide e Institutit të Edukimit Ekonomik (INEV) në Republikën Çeke.
Qëllimi i tij është të nxisë interesin tek adoleshentët për të mësuar mbi ekonomiksin.
Sot Olimpiada e Ekonomiksit zhvillohet në 7 shtete. Ishte kënaqësi për Economic Fundamentals Initiative (EFI) që në vitin 2023 solli konkursin në 8 shtete të tjera, ku u regjistruan 9000 studentë.

Si funksionon Olimpiada e Ekonomiksit?

Olimpiada e Ekonomiksit përbëhet nga deri në 4 raunde - shkollore, rajonale (opsionale), kombëtare dhe ndërkombëtare.

 • Raundi shkollor

  E hapur për nxënësit pa arsimim ekonomik! Nxënësit kryejnë një test online. Nxënësit më të mirë kalojnë në raundin e radhës.

 • Raundi rajonal

  Online ose jashtë linje në varësi të situatës lokale.

 • Raundi kombëtar

  Një raund një-ditor për 50 pjesëmarrësit më të mirë në vend.

 • Olimpiada Ndërkombëtare e Ekonomiksit

  5 studentët më të mirë nga secili shtet do të konkurrojnë në raundin ndërkombëtar.

Përgatituni për sukses!

Olimpiada e Ekonomiksit është për nxënësit e shkollave të mesme të moshave 14-20 vjeç. Nuk kërkohet arsim formal në ekonomiks për të marrë pjesë. Por... duke lexuar botimin falas të EFI-së “Ekonomiksi i mendimit praktik” dhe duke shfletuar përmes përmbajtjeve tërheqëse në bibliotekën tonë, do t’ju ndihmojë të gjeni rrugën drejt suksesit.

BËJENI TUAJIN LIBRINEKSPLORONI BIBLIOTEKËN
Testi ishte jashtëzakonisht tërheqës dhe theksoi logjikën bazë mbi të mësuarit përmendësh. Nëpërmjet Olimpiadës zbulova se ekonomiksi i ka rrënjët në logjikë dhe arsyetimin e përbashkët, duke e bërë atë praktik për jetën e përditshme. Unë gjithashtu e shoh atë si një bazë të fortë për sipërmarrësit fillestarë.

adina Ahmatova
Studente, Kirgistan
Vite të tëra me populizëm ekonomik të përhapur nga politikanët ose përmes rrjeteve sociale kanë kështu nevojë të madhe për kundërpeshë. Kam kënaqësinë të them se falë Olimpiadës së Ekonomiksit, nxënësit kanë mundësinë të sfidojnë mentalitetin e tyre ekonomik dhe të hetojnë arsyet e vërteta që qëndrojnë pas niveleve të pagave ose nxitësit që qëndrojnë pas tregtisë ndërkombëtare.
Monika Budzák
Drejtoreshë e Olimpiadës së Ekonomiksit në Sllovaki

T'ju them të vërtetën, në të vërtetë nuk e njihja ekonomiksin. Asnjëherë nuk më interesonte apo madje nuk jam përpjekur ta njihja atë. Megjithatë, libri "Ekonomiksi i mendimit praktik" më ndryshoi krejtësisht atë që unë kuptoja rreth ekonomiksit. Tani mund të them me konfidencë se të gjithë mund të gjejnë kënaqësi duke mësuar ekonomiksin.

Malika Shavkieva
Nxënëse, Uzbekistan


...Mendoj se është një aktivitet vërtet me vlerë. Ekonomiksi dhe shkencat sociale përveçse janë argëtuese dhe të bukura, janë gjithashtu edhe shumë të dobishme dhe të rëndësishme për shoqërinë.


Prof. Thomas J. Sargent
Laureat i Nobelit në Ekonomi / SHBA

Vendet

Për të mësuar më shumë rreth Olimpiadës së Ekonomiksit 2024 në shtetin tuaj, kontaktoni me partnerin kombëtar të EFI-së.

Armeni

OlympiadQendra për Vendimet e Sjelljes është organizatorja e vendit për Olimpiadën e Ekonomiksit 2024.

Mësoni më shumë

Albania

UET CENTER is the country organizer for the 2023 Economics Olympiad.

Learn more

Gjeorgji

Nisma Gjeorgjiane për Njohuri Ekonomike është organizatorja e vendit për Olimpiadën e Ekonomiksit 2024.

Mësoni më shumë

Kosovë

Instituti Riinvest është organizatori i vendit për Olimpiadën e Ekonomiksit 2024.

Mësoni më shumë

Kirgistan

Instituti i Politikës Publike dhe Administrimit është organizatori i vendit për Olimpiadën e Ekonomiksit 2024.

Mësoni më shumë

Maqedonia e Veriut

Instituti Alternativ Liberal është organizatori i vendit për Olimpiadën e Ekonomiksit 2024.

Mësoni më shumë

Ukrainë

Qendra Bendukidze për Tregun e Lirë është organizatorja e vendit për Olimpiadën e Ekonomiksit 2024.

Mësoni më shumë

Kazakistan

Fondacioni Publik Bilim Barine është organizatori i vendit për Olimpiadën e Ekonomiksit 2024.

Mësoni më shumë

Azerbajxhan

Qendra për Zhvillim Ekonomik dhe Social është organizatorja e këtij vendi për Olimpiadën e Ekonomiksit 2024.

Mësoni më shumë

Uzbekistan

Bendukidze Free Market Center is the country organizer for the 2023 Economics Olympiad.

Learn more

Kontaktoni!

Për më shumë artikuj dhe video mbi temat e sotme të ekonomikut, abonohuni në njoftimet tona për lajme.

Faleminderit! E kemi marrë paraqitjen tuaj!
Na vjen keq, ndodhi një gabim.