Olimpiada e Ekonomiksit 2023

Njohuri ekonomike dhe financiare
për gjeneratën e ardhshme!

Çfarë është Olimpiada e Ekonomiksit?

Shumë pak sisteme arsimore e njohin ndikimin e fuqishëm dhe të gjatë që mund të ketë në jetën e përditshme të gjithkujt një arsim i hershëm në ekonomiks dhe financë. Olimpiada e Ekonomiksit është produkt i Institutit për Arsim Ekonomik (INEV) në Republikën Çeke. Qëllimi i tij është të nxisë interesin në mësimin e ekonomiksit mes adoleshentëve. Sot, Olimpiada e Ekonomiksit zhvillohet në 7 vende. Në vitin 2023, Economic Fundamentals Initiative (EFI) ka kënaqësinë ta sjellë këtë kompeticion në 8 vende të tjera.

Si funksionon Olimpiada e Ekonomiksit?

Olimpiada e Ekonomiksit përbëhet nga 4 raunde - shkollor, rajonal (opsional), kombëtar dhe ndërkombëtar. 5 nxënësit më të mirë nga secili vend do të konkurrojnë në raundin ndërkombëtar.

 • Raundi shkollor

  E hapur për nxënësit pa arsimim ekonomik! Nxënësit kryejnë një test online. Nxënësit më të mirë kalojnë në raundin e radhës.

 • Raundi rajonal

  Online ose jashtë linje në varësi të situatës lokale.

 • Raundi kombëtar

  Një raund një-ditor për 50 pjesëmarrësit më të mirë në vend.

 • Olimpiada Ndërkombëtare e Ekonomiksit

  5 nxënësit më të mirë nga secili vend do të udhëtojnë për në Bratislavë, Sllovaki, për të marrë pjesë në konkurrimin ndërkombëtar të vitit 2023! Olimpiada zhvillohet gjatë 2-4 ditëve. Konkurruesit kanë mundësinë të zënë shokë të rinj, të vizitojnë një vend të ri dhe të dëgjojnë nga folës të ftuar prestigjiozë.

Përgatituni për sukses!

Olimpiada e Ekonomiksit është për nxënësit e shkollave të mesme të moshave 14-20 vjeç. Nuk kërkohet arsim formal në ekonomiks për të marrë pjesë. Por... duke lexuar botimin falas të EFI-së “Ekonomiksi i mendimit praktik” dhe duke shfletuar përmes përmbajtjeve tërheqëse në bibliotekën tonë, do t’ju ndihmojë të gjeni rrugën drejt suksesit.

BËJENI TUAJIN LIBRINEKSPLORONI BIBLIOTEKËN
Olimpiada e Ekonomiksit është një prej nismave më të rëndësishme që promovojnë njohuritë financiare dhe arsimin në ekonomiks në botë në këtë moment.

Alexander Skouras
Organizator i Olimpiadës Ekonomike të vendit
President i KEFiM / Greqi
Vite të tëra me populizëm ekonomik të përhapur nga politikanët ose përmes rrjeteve sociale kanë kështu nevojë të madhe për kundërpeshë. Kam kënaqësinë të them se falë Olimpiadës së Ekonomiksit, nxënësit kanë mundësinë të sfidojnë mentalitetin e tyre ekonomik dhe të hetojnë arsyet e vërteta që qëndrojnë pas niveleve të pagave ose nxitësit që qëndrojnë pas tregtisë ndërkombëtare.
Monika Budzák
Drejtoreshë e Olimpiadës së Ekonomiksit në Sllovaki

T'ju them të vërtetën, në të vërtetë nuk e njihja ekonomiksin. Asnjëherë nuk më interesonte apo madje nuk jam përpjekur ta njihja atë. Megjithatë, libri "Ekonomiksi i mendimit praktik" më ndryshoi krejtësisht atë që unë kuptoja rreth ekonomiksit. Tani mund të them me konfidencë se të gjithë mund të gjejnë kënaqësi duke mësuar ekonomiksin.

Malika Shavkieva
Nxënëse, Uzbekistan


...Mendoj se është një aktivitet vërtet me vlerë. Ekonomiksi dhe shkencat sociale përveçse janë argëtuese dhe të bukura, janë gjithashtu edhe shumë të dobishme dhe të rëndësishme për shoqërinë.


Prof. Thomas J. Sargent
Laureat i Nobelit në Ekonomi / SHBA

Vendet

Për të mësuar më shumë rreth Olimpiadës së Ekonomiksit 2023 në vendin tuaj, kontaktoni me partnerin e EFI-së për vendin tuaj.

Armeni

OlympiadQendra për Vendimet e Sjelljes është organizatorja e vendit për Olimpiadën e Ekonomiksit 2023.

Mësoni më shumë

Gjeorgji

Nisma Gjeorgjiane për Njohuri Ekonomike është organizatorja e vendit për Olimpiadën e Ekonomiksit 2023.

Mësoni më shumë

Kosovë

Instituti Riinvest është organizatori i vendit për Olimpiadën e Ekonomiksit 2023.

Mësoni më shumë

Kirgistan

Instituti i Politikës Publike dhe Administrimit është organizatori i vendit për Olimpiadën e Ekonomiksit 2023.

Mësoni më shumë

Maqedonia e Veriut

Instituti Alternativ Liberal është organizatori i vendit për Olimpiadën e Ekonomiksit 2023.

Mësoni më shumë

Ukrainë

Qendra Bendukidze për Tregun e Lirë është organizatorja e vendit për Olimpiadën e Ekonomiksit 2023.

Mësoni më shumë

Kazakistan

Fondacioni Publik Bilim Barine është organizatori i vendit për Olimpiadën e Ekonomiksit 2023.

Mësoni më shumë

Azerbajxhan

Qendra për Zhvillim Ekonomik dhe Social është organizatorja e këtij vendi për Olimpiadën e Ekonomiksit 2023

Mësoni më shumë

Kontaktoni!

Për më shumë artikuj dhe video mbi temat e sotme të ekonomikut, abonohuni në njoftimet tona për lajme.

Faleminderit! E kemi marrë paraqitjen tuaj!
Na vjen keq, ndodhi një gabim.