Instituti Riinvest, në bashkëpunim me EFI, fton nxënësit e klasave
11 dhe 12, të marin pjesë në Olimpiadën Ndërkombëtare të Ekonomiksit 2024.

Olimpiada e Ekonomiksit (OE) është një garë ndërkombëtare e të menduarit ekonomik në mes nxënësve të shkollave të mesme. Olimpiada u themelua nga Instituti i Edukimit Ekonomik (INEV) në Republikën Çeke në vitin 2016, kurse nxënësit nga Kosova tani do të kenë mundesine të garojnë për here të dytë.Olimpiada organizohet ne tri nivele: raundi i shkollave, raundi nacional (në Prishtinë) dhe raundi ndërkombëtar (në Athinë, Greqi). Për të qenë pjesëmarrës, nxënësit nuk kanë nevojë të studiojnë në një shkollë apo klasë të specializuar ekonomike dhe pjesëmarrja në garë është absolutisht falas.

Që të hyjnë në garë, arsimtarët apo koordinatorët e shkollave duhet të regjistrojnë shkollën që garon deri më datën 29 shkurt 2023, nëpërmjet linkut: