Olimpiada e Ekonomiksit 2023 Kosova

Regjistrimet janë mbyllur. Raundi në shkolla do të fillojë nga data 15 dhe përfundon më 20 prill. Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi kontaktoni: alma.bajramaj@riinvestinsitute.org