Mirësevini në portalin për regjistrim në Olimpiadën e Ekonomiksit për vitin shkollor 2023-24

Instituti Alternativa Liberale për së dyti vit me rradhë, me mbështetje të Economics Fundamentals Initiative do të jetë partner vendor për organizimin e OE në Maqedoninë e Veriut. Për te regjistruar shkollën tuja, klikoni në linkun në vijim:

Afati për regjistrim të shkollave është deri më 31 Janar 2024. Për çdo paqartësi ose probleme teknike, ju lutem na kontaktoni në econlit@lai.mk ose në 076-250-644.

Welcome to the registration portal of the Economics Olympiad for the school year 2023-24.

Liberal Alternative Institute for the second year in a row, with the support of Economics Fundamentals Initiative will be a local partner for the organization of the EO in North Macedonia.To register your school, click on the following link:

The deadline for registering the schools is January 31, 2024. For any issues or technical problems, contact us at econlit@lai.mk  or at 076-250-644.