Olimpiadën Ndërkombëtare të Ekonomiksit 2024.

UET CENTEr në bashkëpunim me EFI, zhvillon me nxënësit e klasave 11 dhe 12, Olimpiadën Ndërkombëtare të Ekonomiksit 2024.