Экономика боюнча олимпиада 2023
Кыргызстан

Мектептерге каттоо 2023-жылдын 10-январында башталат! Кыргызстандагы Экономика боюнча олимпиада тууралуу көбүрөөк маалымат алуу үчүн байланышыңыз: ippa@ucentralasia.org